ثبت نام جهت شرکت در وبینارها و پنل های تخصصی به صورت آنلاین و حضوری

  • - برای شرکت در وبینارها و پنل ها به صورت آنلاین نیازی به ثبت نام نیست.

    - برای دریافت گواهی حضور بایستی ثبت نام انجام شود.

    - گواهی حضور به صورت فایل pdf برای متقاضی ایمیل می شود.

    - گواهی حضور فقط در صورت حضور فعال در جلسات آنلاین صادر می شود.

    - گواهی حضور توسط اداره آموزش پژوهشکده گیاهان دارویی صادر می گردد.