فناوری های نوین، فناوری اطلاعات و اقتصاد الکترونیک

زمان و مکان برگزاری

جمعه 13 آبان 1401، ساعت 15 الی 16، تهران، مصلی امام خمینی.

مسئول پنل

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی عیاری

مسئول رویدادهای اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی

اعضای پنل

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور​

دکتر محمدباقر رضایی

رییس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی

مجموعه پروشا

مهندس ایمان نیک نژاد

مدیر عامل

کانون تکرا

مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی

رییس هیات مدیره

پژوهشکده گیاهان دارویی

محمدرضا لبافی حسین آبادی

عضو هیات علمی گروه کشت و توسعه گیاهان دارویی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن احمدی گاولیقی

عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی

ارسال پیشنهادات

شما می توانید نظر، پیشنهاد، چالش، راهکار، دانش فنی و فناوری های مرتبط با هر یک از پنل های تخصصی را برای ما ارسال نمایید.