فناوری های نوین در گیاهان دارویی

موضوعات مربوط به حوزه زیست فناوری:

  • توسعه و بکارگیری تکنولوژی بیورآکتور جهت تولید گیاهان داروئی و متابولیت ثانویه
  • کشت سلول، بافت و اندام های گیاهان داروئی در بیورآکتورها با هدف تولید متابولیت ثانویه
  • توسعه سلول‌های بنیادی گیاهی با هدف تولید لاین
  • اصلاح مولکولی و مهندسی متابولیک در گیاهان داروئی با هدف تولید لاین مناسب جهت کشت و تولید در بیورآکتور
  • اصلاح مولکولی و مهندسی متابولیک در گیاهان داروئی با هدف توسعه بذر و لاین گیاهان داروئی جهت تولید در سیستم های کشت بسته گیاهی (Closed Plant Production System)

تولید گیاهان دارویی در کشاورزی عمودی یا کارخانجات زیستی (BioFactories)

هوشمندسازی و استفاده از فناوری­های نوین در حوزه کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

زراعی سازی و معرفی گیاهان داروئی جدید

شناسایی و جداسازی متابولیت های ثانویه و ایجاد ارزش افزوده در گیاهان دارویی کشور

زمان و مکان برگزاری

سه شنبه 10 آبان 1401، ساعت 16 الی 18، تهران، مصلی امام خمینی.

مسئول پنل

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتر مرتضی ابراهیمی

رییس پژوهشکده متابولیت های ثانویه

اعضای پنل

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر حسین زینلی

مشاور معاون وزیر و مجري طرح گیاهان دارویی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دکتر پژمان آزادی

قائم مقام امور فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا نقوی

عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

شرکت باریج اسانس

خانم لاله حجازی

مدیر عامل

شرکت داروسازی گل دارو

دکتر محمود فلامرزیان

مدیر عامل

انجمن گیاهان دارویی

دکتر محمد باقر رضایی

رییس انجمن

شتابدهنده و مرکز رشد

دکتر هومن کاغذیان

مدیر عامل شتابدهنده و مرکز رشد زیست فناوری پایا فن یاخته البرز

ارسال پیشنهادات