کارآفرینی، اشتغال و اقتصاد دانش بنیان

زمان و مکان برگزاری

سه شنبه 10 آبان 1401، ساعت 15 الی 16، تهران، مصلی امام خمینی.

مسئول پنل

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی عیاری

مسئول رویدادهای اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی

اعضای پنل

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور​

دکتر محمدباقر رضایی

رییس اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی

دانشگاه تهران

دکتر جعفر میرفخرایی

استاد پیشکسوت

موسسه تحقیقات جنگل‎‌‎ها و مراتع کشور

دکتر ولی الله مظفریان

پیشکسوت گیاهشناسی و عضو هیات علمی بازنشسته موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

وزرات جهاد کشاورزی

مهندس محمدعلی طهماسبی

پیشکسوت وزرات جهاد کشاورزی (معاونت باغبانی)

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

دکتر ابولقاسم متین

استاد پیشکسوت

دانشگاه تهران

دکتر عباس حاج آخوندی

استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال پیشنهادات

شما می توانید نظر، پیشنهاد، چالش، راهکار، دانش فنی و فناوری های مرتبط با هر یک از پنل های تخصصی را برای ما ارسال نمایید.